Autoriseret psykolog og HD i Informatik- og Økonomistyring

Erhvervspsykolog
Finn Weber

Begynd besvarelse Tilbage

Generelt om tests


Tests har den fordel at de gør komplekse forhold relativt enkle og overskuelige. Samtidig har tests den ulempe, at en forenkling altid fjerner en masse nuancer og gør verden ”firkantet”. En test er ikke udtryk for sandhed, men en grov vurdering af et bestemt fænomen. Tests kan derfor ikke stå alene som entydig afgørelse.

Tests kan udelukkende bidrage som hjælp til at indkredse et fænomen, og til at igangsætte tanker/dialog om hvordan fænomenet i realiteten ser ud.

Vejledning til denne test

© Copyright 2013-2021 Erhvervspsykolog Finn Weber - fw@finnweber.dk - 3013 7917